Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia Straży Pożarnej

14 września 2017 r.

W dniu 14 września 2017 r.  w powiecie żyrardowskim, na terenie Nadleśnictwa Radziwiłłów Leśnictwa Żyrardów przeprowadzone zostały ćwiczenia manewrowe.  W ćwiczeniach wzięli udział strażacy  z powiatu żyrardowskiego, sochaczewskiego, piaseczyńskiego i płockiego. W ramach ćwiczeń strażacy z czterech powiatów mieli za zadanie skoordynować swoje działania w taki sposób, aby woda była nieprzerwanie dostarczana ze zbiornika przeciwpożarowego do oddalonego o ok. 0,8 km pożaru lasu.

Symulowany pożar lasu objął swoim zasięgiem obszar ok.1 ha,  zbiornik przeciwpożarowy znajdował się w odległości ok.800 m. Do pokonania była spora odległość, żadna jednostka nie ma na swoim wyposażeniu takiej ilości węży. Konieczne  było współdziałanie strażaków ze wszystkich jednostek.  W ćwiczeniach brali udział oprócz jednostek z ochotniczych  i państwowej straży pożarnej, pracownicy administracji ALP oraz pracownik  ZUL który przybył na miejsce zdarzenia ciągnikiem zaopatrzonym w pług do oborywania pożarzyska.

Ćwiczenia przebiegły w sposób sprawny, potwierdziły dobrą współpracę oraz wielkie zaangażowanie wszystkich uczestników.

Oby jak najmniej było spotkań przy pożarach lasu a wspólne ćwiczenia przyczyniły się do ich ugaszenia już w zarodku.