Asset Publisher Asset Publisher

Sadzenie lasu 2017

Młode leśne pokolenie posadzone

W dniu 19 kwietnia Przyjaciele lasu dołączyli do leśników i w ramach tegorocznej  kampanii „Sadzimy 1000 drzew na minutę" posadzili leśne drzewka. Jednoroczną sosnę sadzili uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej i Szkoły Podstawowej z Szymanowa w leśnictwie Puszcza Mariańska, a dwuletni dąb  Przyjaciele Lasu w kompleksie Teresin leśnictwa Zakrzew. Łącznie na powierzchni 50 arów wysadzono 5 tysięcy drzewek. Nad poprawnym, zgodnym ze sztuką leśną sadzeniem czuwali leśnicy, służąc fachową pomocą. W akcji uczestniczyło ponad 120 osób. Na zakończenie każdy uczestnik tegorocznych prac odnowieniowych wylosował nalepkę i był łosiem, lisem, jeżem, sikorką lub rzekotką.

W bieżącym roku w Nadleśnictwie odnowiliśmy 75 ha. wysadzając ponad 600 tyś sadzonek rodzimych drzew. Nie zabrakło wśród nich sosen, dębów, brzóz, modrzewi, świerków olszy, lip, wiązów oraz drzewek i krzewów jagododajnych.

Uczestnikom kampanii „Sadzimy 1000 drzew na minutę", którzy dołączyli do leśników i pomogli w odnowieniach sadząc drzewka, dziękują radziwiłłowskie lasy i leśnicy .