Gekennzeichneter Inhalt

użytkowanie lasu

Użytkowanie lasujest działem zajmującymsię planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w  postaci:

- drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu.

/wielkość pozyskania określona jest w planach UL/

-produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania oraz ochrony przyrody.

 

zrąb zupełny L-ctwo Białe Błoto

 

Wyszczególnienie

Zasoby ogółem

 

(m3 brutto)

Spodziewany przyrost bieżący

(m3 brutto)

Przyjęty etat

 

brutto/netto

Rodzaje etatów w stosunku do

zasobówprzyrostu

%

Użytki rębne

574007

68850

244017/189625

42,5

354,4

Użytki przedrębne

1559865

475850

243750/195000

15,6

51,2

Razem

2133872

544700

487767/384625

22,8

89,5

Etat - 384625 m3 grubizny

Etat cięć w użytkowaniu rębnym - 189625 m3

Etat cięć w użytkowaniu przedrębnym - 7615,69 ha, 195000 m3

Pozyskanie drewna harwesterem w L-ctwie Zakrzew

pozyskanie i zrywka drewna w L-ctwie Guzów

zrywka drewna dłużycowego w L-ctwie Białe Błoto

Dominujący udział w użytkowaniu rębnym stanowi sosna-65%, brzoza-15%, dąb-6%, olsza-13%.

Etaty masowe wg. leśnictw (m3)

Dominujący udział wiekowy stanowią drzewostany IIIB i IVA podklasy wieku, zajmują odpowiednio 13,6% i 15,3% powierzchni.

Struktura wiekowa w obrębach jest zbliżona i układa się podobnie jak w nadleśnictwie.

Przyrost bieżący roczny-5,6 m3/ha

Przeciętne wieki rębności wynoszą odpowiednio:

Db-140 lat ,Js-120lat , Św,Brz,Olcz,Gb,Ak,Lp-80 lat,Oś-60 lat,Tp-40 lat,So,Md,Kl,Jw.-100 lat.

Maksymalna zaplanowana do pozyskania miąższości drewna w okresie obowiązywania planu stanowi niecałe 90% całkowitego przyrostu drzewostanów w tym okresie. W użytkowaniu rębnym przyjęto 5 letni nawrót cięć w lasach gospodarczych i 6 lat w lasach ochronnych.