Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Halina Kowalska-Walczak
tel.46 831 01 10

e-mai: halina.kowalska@lodz.lasy.goy.pl