Asset Publisher Asset Publisher

certyfikaty

RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej PEFC oraz FSC.

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2012 roku uzyskała certyfikat PEFC
(The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami
i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC
.

Ostatni audyt odbył  się w dniach 4 – 6  grudnia 2017 r.

Audytem objęto następujące nadleśnictwa: Gostynin, Radomsko i Bełchatów. Sprawdzono  zgodność systemu zarządzania RDLP w Łodzi z obowiązującymi kryteriami standardu PEFC.

Spośród mocnych stron Audytorzy wskazali:

  • coroczne szkolenia i weryfikacja umiejętności drwali, zatrudnionych przez zakłady usług leśnicy współpracujące z Nadleśnictwami nadzorowanymi przez RDLP w Łodzi,
  • współpraca z organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracowników firm leśnych,
  • dofinansowanie studiów dla pracowników, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Certyfikat ( PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2018 do 12.01.2021 r.

FSC

FSC ® (C018276)

W dniu 07 maja 2018 r. Łódzka Dyrekcja otrzymała nowy certyfikat gospodarki leśnej nadany przez SGS Polska. Aktualny certyfikat ma numer SGS-FM/COC-011009.
Certyfikat obowiązuje od 07.05.2018 r. do 06.05.2023 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.