Asset Publisher Asset Publisher

lasy niepaństwowe

W biurze Nadleśnictwa Radziwiłłów porad udziela doradca leśny mgr inż. Halina Kowalska-Walczak.

W zasięgu administracyjnego działania nadleśnictwa znajduje się ok. 4.000 ha lasów niepaństwowych.

Z dniem 2006-03-01 nadleśnictwo nie sprawuje nadzoru nad lasami niepaństwowymi