Asset Publisher

zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lata.

Udział siedlisk leśnych

 • 57,2  proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 41,3 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 1,5 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 69,5 proc. – sosna                       
 • 12,4 proc. – dąb
 • 9,8 proc. – brzoza
 • 5,9 proc. – ol
 • 1,1 proc- js
 • 1,3 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku+

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 12,17 proc. – I klasa
 • 13,14 proc. – II klasa
 • 25,05 proc. – III klasa
 • 26,13 proc. – IV klasa
 • 11,19 proc. – V klasa
 • 12,32 proc. – VI klasa i starsze

Etat użytkowania

·         Użytki rębne-189625 m3

·         użytki przedrębne-195000 m3

·         razem-384625 m3