Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

 

Gospodarka łowiecka jest integralną częścią gospodarki leśnej.

  Głównym jej zadaniem jest dostosowanie liczebności populacji zwierzyny do bazy pokarmowej łowiska, a także do stanu, umożliwiającego osiągnięcie zakładanych celów w  hodowli lasu. Prowadzona jest w 16 obwodach, wydzierżawionych kołom łowieckim. Jeden dzierżawiony jest przez Zarząd Główny PZŁ. Dwa obwody są leśne, pozostałe to obwody polne.    

  Wśród leśnych ostępów spotkać można również lisy i zające, a pola, łąki i pastwiska chętnie odwiedzają bażanty i kuropatwy.

  Dzierżawcy obwodów łowieckich mają za zadanie :

 
 

-          systematycznie poprawiać naturalne warunki żerowe i osłonowe zwierzyny,

-          prawidłowo zagospodarowywać łowiska poprzez wyposażanie ich w odpowiednią  liczbę urządzeń łowieckich, służących dokarmianiu zwierzyny

     (paśniki, lizawki),

-          dostosować liczebność populacji zwierzyny płowej do wielkości, 

      pozwalającej  na realizację zadań z zakresu hodowli lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO W RAMACH KAMPANII "DLA LASU DLA LUDZI - Z NAMI BEZPIECZNIE"

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO W RAMACH KAMPANII "DLA LASU DLA LUDZI - Z NAMI BEZPIECZNIE"

W ramach konkursu łącznie wpłynęło 86 prac z 9 okolicznych placówek dydaktycznych.
Nadleśnictwo Radziwiłłów nagrodziło 8 najlepszych prac:

I miejsce - Mikołaj Wrzodak

Wiek autora pracy: 8 lat

Kategoria pracy: "Nie rozpalaj ognisk w lesie"

Szkoła Podstawowa w Walerianach, Waleriany 24, 96-330 Puszcza Mariańska

II miejce - Zuzia Meszka

Wiek autora pracy : 7 lat

Kategoria pracy: 'Nie płosz zwierząt i nie puszczaj psa luzem"

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie, ul. Mireckiego 56, 96-300 Żyrardów

III miejsce - Julia Wojtyniak

Wiek autora pracy : 6 lat

Kategoria pracy: " Nie wyrzucaj śmieci do lasu"

Szkoła Podstawowa w Walerianach, Waleriany 24, 96 - 330 Puszcza Mariańska

Wyróżnienie - Jagoda Fastyn

Wiek autora pracy: 8 lat

Kategoria pracy: "Nie wyrzucaj śmieci do lasu"

Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim, ul. Olimpijska 1, 96-513 Nowa Sucha

Wyróżnienie - Klaudia Jędrzejczyk

Wiek autora pracy: 8 lat

Kategoria pracy: "Nie rozpalaj ognisk w lesie"

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Henryka Dąbrowskiego w Bolimowie, ul. Sokołowska 24, 99-417 Bolimów.

Wyróznienie - Szymon Rafiński

Wiek autora pracy: 7 lat

Kategoria pracy: "Nie rozpalaj ognisk w lesie"

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 96-330 Puszcza Mariańska.

Wyróżnienie- Paulina Urbańska

Wiek autora pracy: 9 lat

Kategoria pracy: "Nie biwakuj w miejscach neidozwolonych"

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Henryka Dąbrowskiego w Bolimowie, ul. Sokołowska 24, 99-417 Bolimów.

Wyróznienie- Alicja Orzechowska

Wiek autora pracy: 7 lat

Kategoria pracy: " Nie wjeżdżaj do lasu pojazdem silnikowym"

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie, ul. Mireckiego 56, 96-300 Żyrardów