Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne, są to zwykle niewielkie powierzchniowo, lecz cenne pod względem przyrodniczym elementy ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Są to zazwyczaj śródleśne, bądź śródpolne, bagna lub „oczka wodne", porośnięte często charakterystyczną dla tych ekosystemów roślinnością.

 

L.p.

Oddział,
poddział

Pow.
(ha)

Opis zadrzewienia na użytkach ekologicznych

Obręb Radziwiłłów

1

21Ag

0,02

WgRozporządzenia Wojewody Mazowieckiegonr 27 z dnia 30.12.2004

2

26g

0,52

3

26j

0,81

4

27l

2,11

5

27r

1,50

6

28d

0,44

7

29Ac

0,01

8

38d

0,26

9

38f

0,22

10

39f

8,0

11

42d

0,54

12

42h

1,65

13

49c

7,29

14

52f

0,22

15

35b

0,70

16

53f

1,02

17

53l

0,73

18

53m

0,97

19

54i

0,40

20

55c

1,05

21

57d

0,28

22

57f

0,20

23

58a

0,27

24

60i

0,46

25

62b

1,20

26

66b

1,28

27

66c

2,41

28

70f

0,30

29

15c

0,19

30

82c

0,44

31

82g

0,26

32

85d

2,57

33

85i

0,88

34

92d

0,55

35

92i

0,34

36

92m

0,26

37

92n

1,70

38

93j

1,69

39

96d

1,70

40

97a

0,94

41

97g

1,55

42

98b

1,10

43

102m

0,43

44

113a

0,36

45

120c

0,67

Wg Rozporządzenia Wojewody Skierniewicekiego z dnia 07.12.1998

46

120k

0,77

47

121c

0,28

48

121i

0,56

49

122n

1,49

50

123d

2,44

51

123i

2,28

52

124f

0,38

53

125d

0,40

54

125h

0,76

55

126c

0,38

56

126d

0,40

57

126g

4,65

58

127a

0,53

59

127f

2,46

60

127m

0,02

61

130f

0,44

62

131a

0,96

63

141f

0,20

64

141h

1,39

65

149h

0,84

WgRozporządzenia Wojewody Mazowieckiegonr 27 z dnia 30.12.2004

66

150h

0,28

67

174b

0,50

68

176j

0,56

69

184h

5,74

70

186f

2,54

71

187d

0,46

72

197f

0,78

73

197g

0,33

74

198a

2,26

75

198i

0,44

76

200l

0,57

77

207c

0,34

78

211h

0,52

79

214g

0,42

80

217n

0,26

81

145g

0,42

82

146g

0,26

83

148g

0,73

84

154d

0,85

85

156h

0,28

86

165d

0,34

87

167b

2,13

88

191f

0,90

89

193h

0,46

90

204Aj

0,04

91

204Al

0,32

92

205d

0,38

93

205g

2,28

94

205Cb

0,10

95

205Cj

0,91

96

224g

0,29

97

225d

0,60

98

227b

0,80

99

230j

0,32

100

235n

0,28

101

244d

1,74

102

265l

2,24

103

14l

2,26

104

15i

1,08

105

19Bd

0,01

106

20j

0,73

107

44o

0,27

108

44Bg

0,03

109

45An

0,50

110

45Bb

0,68

111

45Bh

0,14

112

7Ab

0,20

113

7An

2,26

114

7Bc

0,15

115

7Bg

0,20

116

7Bk

1,25

117

7Bs

0,25

118

34j

0,17

119

4h

0,88

120

6b

1,16

121

6o

0,68

122

6An

1,97

123

62b

0,71

124

67b

0,27

125

69c

0,25

126

87c

0,56

127

106b

0,67

128

107k

1,60

129

108f

0,42

130

88Bb

0,05

131

88Bd

0,01

132

97Ah

0,67

133

98p

0,03

134

100f

0,74

Razem

125,94 ha

 

U